SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
OPĆINA BAŠKA

6.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), općinski načelnik Općine Baška, 2. ožujka 2015. godine, donio je

I. izmjene i dopune
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2015. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2015. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/14), u točki III. umeće se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju bilo kakvih nedoumica koje se pojave u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja u odnosu na ovaj Plan, prvenstveno onih u svezi s preciziranjem površina mikrolokacija navedenih u Planu, tumačenja i naputke daje donositelj Plana - općinski načelnik.«

Dosadašnji stavci od 2. do 8. postaju novi stavci od 3. do 9.

II.

U točki IV., podtočka 1.5., mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

III.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 342-01/14-01/54

URBROJ: 2142-03-02/1-15-6

Baška, 2. ožujka 2015.

OPĆINA BAŠKA

Načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr