SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

11.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13) i točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine broj 15/2015), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. 2. 2015. godine donosi

P L A N
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu »Rikard Katalinić Jeretov« za 2015. godinu

Članak 1.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu obuhvaća ukupna ulaganja u objekte i opremu u iznosu od 305.692 kuna.

Članak 2.

Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 202.192 kuna, a planirana sredstva iz Proračuna Grada Opatije iznose 103.500 kuna te se raspoređuju za ulaganja u objekte i opremu kako slijedi:

           

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/01

URBROJ: 2156/01-01-15-2

Opatija, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr