SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD OPATIJA

10.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13), članka 4. i 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (Narodne novine broj 15/15) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine broj 15/15), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. 2. 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za
Osnovnu školu »Rikard Katalinić Jeretov« za 2015. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini iznose ukupno 1.164.804 kuna, a rasporedit će se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/01

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr