SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD KASTAV

15.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.), slijedom prijedloga pročelnica Upravnih odjela, a u skladu s Planom Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14.) dana 30. siječnja 2015. godine, gradonačelnik Grada Kastva donio je

PLAN
prijma u službu u Upravne odjele Grada Kastva
za 2015. godinu

Članak 1.

Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Upravnim odjelima Grada Kastva u 2015. godini.

Članak 2.

U Upravnim odjelima Grada Kastva sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 15 službeničkih mjesta i to u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđeno je 3 službenička mjesta, u Upravnom odjelu za financije i proračun predviđeno je 4 službenička mjesta i u Upravnom odjelu za opće i pravne, te lokalnu samoupravu predviđeno je 8 službeničkih mjesta, a popunjeno je 15 službeničkih mjesta.

Članak 3.

U 2015. godini ne planira se prijem službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i namještenika na određeno vrijeme u Upravnim odjelima Grada Kastva, ali se planira prijem 1 vježbenika (sveučilišni ili stručni prvostupnik društvenog smjera) na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu i 1 službenika (sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinskog smjera, tehničkog ili pravnog smjera) na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr

Klasa: 112-01715-01/06

Ur. broj: 2170-05-01-1-15-1

Kastav, 30. siječnja 2015.

Gradonačelnik
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr