SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD KASTAV

14.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13.) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09, 40/09, 18/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 19. sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i izboru novog člana Odbora za brigu
o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju
Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

Anto Vranjić razrješava se dužnosti člana Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju.

Članak 2.

Za člana Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju umjesto Anta Vranjića bira se Snježana Čačić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/13-01/02

URBROJ: 2170-05-06/1-15-10

Kastav, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr