SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD KASTAV

12.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« 73/97 i 174/04) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 19. sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području
Grada Kastva

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo) imenuju se:

1. Cvetka Šćepanović, za predsjednicu,

2. Dalibor Babić, za zamjenika predsjednice,

3. Helga Rubeša, oecc., za članicu,

4. Vedran Padovan, za člana.

Članak 2.

Poslove koje obavlja Gradsko povjerenstvo utvrđeni su Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine, s time da mogu biti razriješeni i prije roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 12).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/02

URBROJ:2170-05-06/1-15-8

Kastav, 25. veljače 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr