SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD CRES

14.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) gradonačelnik Grada Cresa donio je sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

I.

Ovom Odlukom imenuje se Patricija Purić dipl.iur., Pročelnica Ureda Grada Cresa za službenika za informiranje.

II.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III.

Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Grada Cresa, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Grada Cresa, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

IV.

Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Zakonom propisanom obliku.

V.

Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

VI.

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama Klasa:011-01/05-1/2, Ur. broj: 2213/02-02-01-05-3, Cres, 21. veljače 2005.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 008-01/15-1/3

Urbroj: 2213/02-03/01-15-3

Cres, 20. veljače 2015.

GRAD CRES
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik Grada Cresa
Kristijan Jurjako, bacc. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr