SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD CRES

11.

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 29/ 09. i 14/13.) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju označeno kao č. zem. 7935/12, z.k. uložak 7806, k.o. Cres, površine 9 m2, u 1413/1423 dijela.

Zemljište iz stavka 1. ovog članka, upisat će se na temelju ove odluke u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-02/14-01/95

Ur.broj: 2213/02-03-03/4-15-3

Cres, 26. veljače 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr