SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« br. 87/08.,136/12.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 87/08.,14/13.), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U članku 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 40/ 14), mijenja se stavak 3. i glasi:

»Račun financiranja sadrži planirane primitke od zaduživanja u iznosu od 4.200.000,00 kn, te planirane izdatke za otplatu zajma u iznosu od 780.000,00 kn. Grad Cres na dan 1. siječnja 2015. godine ima evidentirane obveze (nedospjele) po osnovi kredita u visini od 1.206.116,95 kn (prema obrascu IZJ). Očekivano stanje duga po tom kreditu na dan 31. prosinca 2015. godine u visini od 426.116,95 kn prenosi se u 2016. gdinu. Stanje novog duga po osnovi dugoročnog zaduživanja stvorenog u 2015. godini u visini od 4.200.000,00 kn prenosi se u 2016. godinu, odnosno prema Planu otplate kredita u sljedećih šest godina do konačno 31. 12. 2022. godine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/15-1/9

Ur.br. 2213/02-01-01-15-5

Cres, 26. veljače 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr