SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

28.

Na temelju članka 121. stavka 1., a u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/ 09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici od 26. veljače 2015. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Školskog odbora
Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka

I.

Damir Baršić Derenčin, Ivo Šantić i Kristian Iskra imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka, kao predstavnici osnivača.

II.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora traje do isteka mandata članova Školskog odbora imenovanih od strane Nastavničkog vijeća i Roditeljskog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-60

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr