SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

16.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 32/14), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 7. studenoga 2014. godine i 12. prosinca 2014. godine, broj objave 2014/S 01K-0051443), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje plaža
u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo »JADRANKA HOTELI« d.o.o., Dražica 1, 51500 Mali Lošinj, OIB: 25295166877 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra dvije plaže i to:

1. plaža A - ukupne površine 30082 m2 od čega 2895 m2 kopnenog dijela i 27187 m2 morskog dijela i se sastoji od:

- plaže Hortensija - uređena plaža, naplata ulaska na plažu na 4789 m2,

- plaže Bellevue - uređena plaža, naplata ulaska na plažu na 25293 m2 (od čega ugostiteljstvo na 425 m2).

2. plaža B - ukupne površine 9104 m2 od čega 1130 m2 kopnenog dijela i 7974 m2 morskog dijela i se sastoji od:

- plaže Alhambra/Augusta - uređena plaža, naplata ulaska na plažu 3733 m2 (od čega ugostiteljstvo na 100 m2),

- plaže Mirasol/Hygea - uređena plaža, bez naplate ulaska na plažu 5371 m2.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je u redovnoj proceduri ishoditi lokacijsku dozvolu, te potvrdu na glavni projekt, a sve sukladno Idejnim projektu izrađenom od trgovačkog društva »Rusan arhitektura« d.o.o. u studenom 2014. godine (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke komercijalne djelatnosti predviđene u Idejnom projektu.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u studenome 2014. godine i iznosi 25.696.552,00 kuna.

U prvoj godini trajanja koncesije Investicijsko ulaganje obuhvaća izgradnju potrebne infrastrukture i nabavku opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti i iznosi 23.226.552,00 kuna, a u ostalim godinama ulaganja iznose 2.470.000,00 kuna, a odnose se na redovno održavanje područja koncesije.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Malom Lošinju.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, dvije plaže u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj. Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 39186 m2 a struktura površina je prikazana u tablici kako slijedi:

Katastarske čestice koje čine predmet koncesije upisane su u k.o. Mali Lošinj u zk. ul. 6023 i zk. ul. 6226, te su prikazane kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-38

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr