SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.

Na temelju točke II. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini (»Narodne novine« broj 15/ 15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijela je

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG
I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UČENIČKIH
DOMOVA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu utvrđuju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova Primorsko-goranske županije u 2015. godini.

Plan rashoda iz stavka 1. ovoga članka izrađen je u obliku tablice (Tablica 3-UD - Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu), koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

Članak 3.

Ovaj Plan rashoda stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-24

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr