SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju članka 195. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13 i 152/14), članka 2. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine donijela

SOCIJALNI PLAN
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

UVOD

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Sukladno članku 5. Zakona o socijalnoj skrbi svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati, te svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Načela socijalne skrbi su:

1. Načelo supsidijarnosti

2. Načelo socijalne pravičnosti

3. Načelo slobode izbora

4. Načelo dostupnosti

5. Načelo individualizacije

6. Načelo uključenosti korisnika u zajednicu

7. Načelo pravodobnosti

8. Načelo poštovanja ljudskih prava i integriteta korisnika

9. Načelo zabrane diskriminacije

10. Načelo informiranosti o pravima i uslugama

11. Načelo sudjelovanja u donošenju odluka

12. Načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka

13. Načelo poštovanja privatnosti

14. Načelo podnošenja pritužbe

Socijalne usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji, te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici, mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge su:

1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

2. savjetovanje i pomaganje

3. pomoć u kući

4. psihosocijalna podrška

5. rana intervencija

6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

7. boravak

8. smještaj

9. organizirano stanovanje

Socijalni plan rezultat je detaljne analize kapaciteta dostupnosti mreže socijalnih usluga i specifičnih ciljeva razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u PGŽ. Prioriteti koji su određeni u Socijalnom planu za 2014. godinu ostali su nepromijenjeni i u Planu za 2015. godinu jedino se je proširila mreža socijalnih usluga (veća dostupnost) što će rezultirati povećanjem broja korisnika.

Prioriteti uključuju sljedećih 5 ciljnih skupina:

1) starije osobe

2) osobe s invaliditetom

3) djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi (razvoj udomiteljstva)

4) djeca i mladi s poremećajima u ponašanju

5) nezaposlene osobe.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-10

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr