SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA FUŽINE

2.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu s Planom Proračuna Općine Fužine za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) dana 2. siječnja 2015. godine, načelnik Općine Fužine donio je

PLAN
prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Fužine za 2015. godinu

Članak 1.

Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine u 2015. godini.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme iskazani su u tablici kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Fužine.

Klasa: 022-05/14-03/03

Ur. broj: 2112/03-02-14-04

Fužine, 2. siječnja 2015.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=10009&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr