SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 16. veljače 2015. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednice i člana
Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

I.

Ana Dujmović Ranac, imenovana na dužnost predsjednice Upravnog vijeća Odlukom gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13), razrješuje se dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.

II.

Đurđica Šimičić imenuje se za predsjednicu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.

Anto Nedić imenuje se za člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/15-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-15-2

Mali Lošinj, 16. veljače 2015.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr