SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA BAŠKA

5.

Temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/ 08, 32/10, 28/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. veljače 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za obavljanje komunalne
djelatnosti »organizacija i naplata parkirališta«

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za obavljanje komunalne djelatnosti »organizacija i naplata parkirališta«, koje je, temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/08, 32/10, 28/13), ugovorom klasa: 363-05/05-01/ 76, urbroj: 2142-03-05-1 od 15. travnja 2005. godine, nenaplatno, povjereno T.D. Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88.

Članak 2.

Godišnja naknada za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1., počevši od iste za 2015. godinu, utvrđuje se u iznosu od 500.000,00 (petstotisuća) kuna (PDV uključen).

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik, temeljem ove Odluke, odrediti uvjete i način plaćanja, te pripremiti i zaključiti Dodatak ugovoru iz članka 1.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2142-03-01-15-10

Baška, 4. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr