SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
GRAD RAB

3.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), Rješenja o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Raba i razrješenju gradonačelnice Grada Raba i njezinog zamjenika (»Narodne novine« broj 8/15) i Rješenja o imenovanju povjerenice Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Raba (»Narodne novine« broj 8/15), povjerenica Vlade RH dana 5. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o privremenom financiranju poslova, funkcija i
programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje
od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

Članak 1.

Donosi se Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine (u daljnjem tekstu: Odluka). Privremeno financiranje obavlja se razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do 1/4 ukupno izvršenih rashoda bez izdataka.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje siječanj - ožujak 2015. godine, stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 023-06/15-01/01

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-1

Rab, 5. veljače 2015.

POVJERENICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Milena Marijan Peranić, mr. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=923&mjesto=51280&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr