SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13) općinski načelnik Općine Lopar, dana 12. siječnja 2015. godine donosi

PLAN
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Lopar za 2015. godinu

I.

Plan prijema u službu donosi se za Jedinstveni upravni odjel za 2015. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Načelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev rukovoditelja tijela Općinske uprave.

IV.

Ovaj Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:112-01/15-02/01

URBROJ: 2169/02-02-15-01

Lopar, 12. siječnja 2015.

Načelnik
mr. sc. Alen Andreškić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 


Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr