SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09 i 13/13), a u svezi s člankom 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Gradsko vijeće Grada Krka putem Odbora za statutarno- pravna pitanja, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) obuhvaća:

1.Odredbe za provođenje i grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 30/13),

2.Izmjene grafičkog dijela Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) iz Odluke o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 40/14).

Slijedom odredbi članka 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) utvrđuje se da:

I.Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) sadržan je u elaboratu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« br. 30/13), te se ne objavljuje jer se Odlukom o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 40/14) ne mijenjaju provedbene odredbe.

II. Pročišćeni grafički dijelovi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) sadržani su u elaboratu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 30/13) osim kartografskog prikaza broj 3b: »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite - Oblici korištenja« koji je sadržan u elaboratu Izmjene Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) iz Odluke o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 40/14) te nisu predmet objave.

Klasa: 350-03/14-01/1
Urbroj: 2142/01-01/3-15-60
Krk, 29. siječnja 2015.

PREDSJEDNIK

Odbora za statutarno - pravna pitanja
Anto Čabraja, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr