SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KASTAV

8.

»Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 18. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim
djelatnostima u 2015. godini

Članak 1.

U tablici »Program financiranja javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima« koja je sastavni dio Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2015. godini, iza broja 19. dodaje se redni broj 20., korisnik Kulturno-umjetničko društvo »Zvuk Kastva«. Redni brojevi od 20. do 38. postaju redni brojevi 21. do 39.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Odluke objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, stupaju na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-15-14

Kastav, 29. siječnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr