SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KASTAV

7.

Na temelju odredbe članka 114. B Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2015. godine, donijelo je

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA
SPOMENIČKE RENTE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (u daljem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada u ukupnom iznosu od 40.000 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-15-13

Kastav, 29. siječnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr