SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KASTAV

5.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08. i 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj: 26/09 i 13/ 13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 18. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog i općeg dobra

Članak 1.

Utvrđuje se, da se nekretnina označena kao:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-15-11

Kastav, 29. siječnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr