SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD KASTAV

3.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 urednički pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 18. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2015. godinu za:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblje

-prijevoz putnika

-održavanje čistoće i gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Sastavni dio ovog Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevine gospodarenja otpadom i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2015. godine je sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-15-9

Kastav, 29. siječnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr