SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD DELNICE

2.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150711 i 144/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), donosi

IZMJENU PLANA
PRIJEMA U SLUŽBU JUO-a GRADA DELNICA

Članak 1.

U Planu prijema u službu JUO-a Grada Delnica za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 01/15), u članku 2. stavku 1. riječi:

»31. prosinca 2014.«,

mijenjaju se i glase:

»26. siječnja 2015.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se prijem 1 službenika na neodređeno vrijeme te 0 vježbenika.«

Članak 3.

Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/15-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-15-04

Delnice, 27. siječnja 2015.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr