SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
6

6.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 110/04), članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 31/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, donijelo je 22. prosinca 2004.

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj
za 2005. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom utvrđuju se sredstva, te načini i normativi održavanja komunalne infrastrukture

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

- komunalna naknada 300.000,00 kn

- grobna naknada 40.000,00 kn

- sredstva Proračuna 70.000,00 kn


UKUPNO: 410.000,00 kn


C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine sljedeće djelatnosti:

1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje, održavanje

i sanacija privremenog deponija 110.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje

čistoće javnih površina (odvoz smeća) 70.000,00 kn

3. Održavanje groblja 80.000,00 kn

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 30.000,00 kn

5. Održavanje javne rasvjete 120.000,00 kn


UKUPNO: 410.000,00 kn


1. Odvodnja atmosferskih voda te čišćenje i održavanje privremenog deponija

IV.

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijevamo čišćenje i ograđivanje odvodnih kanala (kanal ul. Pilanska-ul.Poljska, Stari kraj, te Sunger).

Tu spada i čišćenje uličnih kanala, te skupljanje i odvoz otpada, pijeska i mulja po potrebi, ovisno o vremenskim prilikama.

Navedeni poslovi obavljat će se se u suradnji sa Hrvatskim vodama Rijeka i komunalnim poduzećem »Mrzle drage«.

Čišćenje i održavanje privremenog deponija razumijeva čišćenje okolnih privatnih parcela te strojno zbijanje otpada u centralnu jamu, kao i održavanje požarnog puta naročito ljeti kad je veća opasnost od izbijanja požara. Sukladno planovima PGŽ ući će se u sanaciju deponija.

Plan 2005. godina:

- čišćenje postojećih kanala te odvoz materijala

na deponij 20.000,00 kn

- održavanje deponija 30.000,00 kn

- sanacija privremenog deponija 60.000,00 kn


UKUPNO 110.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

V.

Održavanje javnih površina čine sljedeće djelatnosti:

- održavanje okoliša Doma kulture 2.000,00 kn

- održavanje parka 5.000,00 kn

- održavanje nogometnog igrališta 10.000,00 kn

- održavanje okoliša škole Sunger 3.000,00 kn

- odvoz smeća sa javnih površina /kontejneri

svih tipova/ 30.000,00 kn

- deratizacija 5.000,00 kn

- nabavka kontenjera i koševa za smeće 5.000,00 kn

- održavanje i čišćenje svih ostalih javnih

površina po potrebi /oplemenjivanje okoliša

SRC Čelimbaša, vikend naselja/ 10.000,00 kn


UKUPNO: 70.000,00 kn

3. Održavanje groblja

VI.

Program održavanja groblja ostvaruje se kroz sljedeće djelatnosti:

- košnja i čišćenje groblja tri puta godišnje 25.000,00 kn

- održavanje zidane ograde 2.000,00 kn

- ručno čišćenje stazica tijekom snježnih mjeseci,

po potrebi 4.000,00 kn

- održavanje i čišćenje mrtvačnice 5.000,00 kn

- popravak žičane ograde - farbanje, varenje. 6.000,00 kn

- izrada katastra groblja - Tuk /programi,

kat. usluge/ 15.000,00 kn

- poravak i izrada rama na zapuštenim

grobovima 15.000,00 kn

- održavanje i popravak spomenika zaslužnim

mještanima 5.000,00kn

- razni radovi na groblju /izrada novih

grobnica, podesta itd./ 3.000,00 kn


UKUPNO: 80.000,00 kn


Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

VII.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 10,50 km nerazvrstanih cesta od čega su:

- 6,00 km ili 57 asfaltbetonskim kolnikom

- 4,50 km ili 43 neuređenim kolnikom

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika najveći dio sredstava otpada na čišćenje snijega. Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta:

- čišćenje snijega 30.000,00 kn


UKUPNO: 30.000,00 kn


5. Održavanje javne rasvjete

VIII.

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 80.000,00 kn

- izmjenu neispravnih žarulja i ostalih armatura

prema tabeli o granicama osnovnih

sredstava 30.000,00 kn

- postavljanje i demontaža ukrasne rasvjete 10.000,00 kn


UKUPNO: 120.000,00 kn


D) ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko vijeće i odjel za komunalne poslove Općine Mrkopalj.

Ovaj Program bit će objavljen u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 01.01.2005. godine.

Klasa: 363-01/04-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-04-1

Mrkopalj, 22. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr