SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 1. Petak, 23. siječnja 2015.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 3. Odluke o prihvaćanju inicijative pristupanja udruzi Lokalna akcijska grupa »Otok Pag« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), gradonačelnica Grada Raba dana 21. siječnja 2015. godine donosi

IZMJENU ODLUKE
o imenovanju predstavnika Grada Raba u udruzi
Lokalna akcijska grupa »Otok Pag«

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju predstavnika Grada Raba u udruzi Lokalna akcijska grupa »Otok Pag« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/14) riječi »Željko Peran, mag. ing. agr.« zamjenjuju se riječima »Kruno Matić, dipl. oecc.«

Članak 2.

Ostale odredbe navedene Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Izmjena Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/06.

Ur. broj: 2169-01-01-15-01-01.

Rab, 21. siječnja 2015.

Gradonačelnica

Rosanda Krstinić Gušćić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=921&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr