SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
6

5.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04) i članka 19. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj 22. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljem tekstu Program) utvrđuje se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj za 2005. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Članak 2.

Programom iz prethodnog članka planira se izgradnja objekata i uređaja te nabavka opreme za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Programom se planiraju sljedeće aktivnosti:

A1 Izrada projektne dokumentacije za vodovod

Poljička Kosa 200.000,00 kn

A2 Izrada projektne dokumentacije za Vodovod

Zagmajna 200.000,00 kn

B1 Dovršetak vodovoda Gmajna - II. dio 100.000,00 kn

B2 Nastavak radova na vodovodu

Brestova Draga 500.000,00 kn

C1 Izrada projektne dokumentacije

kanalizacijskog sustava Mrkopalj, Sunger 130.000,00 kn

D1 Pripremne radnje za izradu energetskog

sustava poslovnih zona 200.000,00 kn

E1 Popravak kolnika nerazvrstanih cesta ul.

Poljička i Poljska 200.000,00 kn


1.530.000,00 kn

Radovi pod točkama A1, A2, B1, B2 i C1 obavit će se uz sufinanciranje, te u suradnji sa »Komunalac« d.o.o. Delnice i »Hrvatske vode« VGO Rijeka.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa čine:

- šumski doprinos 360.000,00 kn

- komunalni doprinos 100.000,00 kn

- pristojbe i naknade 40.000,00 kn

- ostali prihodi 15.000,00 kn

- sredstva Proračuna 1.015.000,00 kn


Ukupno: 1.530.000,00 kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-04-2

Mrkopalj, 22. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr