SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 1. Petak, 23. siječnja 2015.
GRAD OPATIJA

1.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), gradonačelnik Grada Opatije, dana 14. siječnja 2015. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
službenika i namještenika

Članak 1.

U tekstu Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/06 i 1/09, dalje: Pravilnik), u članku 8. stavku 2. i 6. iza riječi »tijelima«, dodaje se zarez i riječi »Jedinici za unutarnju reviziju«.

U istom članku, stavku 4., iza riječi »tijela« dodaju se riječi »voditelj Jedinice za unutarnju reviziju«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika, osim u članku 10. stavku 3., riječi »Služba za upravni razvitak« te »Služba« zamjenjuju se riječima »Ured Grada«, u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Pravilnik se objavljuje i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 130-01/06-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-15-6

Opatija, 14. siječnja 2015.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr