SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

75.

Na temelju odredbi članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 56/13), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) u članku 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Komunalnom društvu iznimno od stavka 4. ovog članka dozvoljava se raspolaganje dijelom naknade za razvoj u ukupnom iznosu do maksimalno 4.000.000,00 kuna u svrhu financiranja projekata izvan ugovorenog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice, za projekte kako slijedi:

-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u izgradnji pristupne ceste uređaja za pročišćanavnje otpadnih voda Malinska-Njivice i

-za izgradnju komunalnih vodnih građevina za koje će Općina i Komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. sklopiti posebne ugovore o financiranju«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 325-04/04-01/2

URBROJ: 2142/05-01-14-90

U Malinskoj, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51511&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr