SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

70.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije» broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica
za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska - Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima djelatnosti u kulturi:

- zaštite i očuvanja kulturne baštine,

- izdavačke djelatnosti,

- organizacije i pokroviteljstva kulturnih manifestacija i

- financiranja ustanova i udruga u kulturi.

Članak 2.

U 2015. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 021-05/14-02/1

URBROJ: 2142/05-01-14-57

Malinska, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51511&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr