SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

69.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 i 153/13- Zakon o gradnji) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa

održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 021·05/14·02/1

URBROJ: 2142/05·01·14·56

Malinska, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51511&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr