SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

62.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

Odluku o III. izmjeni i dopuni
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/13 i 10/14) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-02/1

UR.BROJ: 2142/05-01-14-52

Malinska, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr