SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

81.

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 56/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 18. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10), članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovom se Odlukom na području općine Omišalj uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj - Sustav odvodnje otpadnih voda, otplate anuiteta Podzajma korištenog u sufinanciranju investicije, plaćanja carina i trošarina na uvezenu robu, rješavanje imovinsko pravnih odnosa u izgradnji pristupne ceste uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Omišalj, kao i za druge projekte izgradnje vodnih građevina nevezano uz Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, pod uvjetom da prenamjena dijela naknade u ukupnom iznosu do maksimalno 3,0 mil.kn. ni na koji način ne ugrozi završetak realizacije Podprojekta Omišalj kao i otplatu preostalih anuiteta.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/14-01/11

UR.BROJ: 2142-06-14-01-17

Omišalj, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr