SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

79.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 18. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju na povremeno korištenje poslovnog
prostora u objektima općinske uprave u
vlasništvu Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima općinske uprave (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u vlasništvu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Pod poslovnim prostorom iz članka 1. Ove Odluke razumijevaju se poslovni prostori koji se prvenstveno koriste za rad izvršnog i predstavničkog tijela Općine Omišalj i njihovih radnih tijela, i to velika i mala vijećnica Općine Omišalj.

Članak 3.

Poslovni prostor daje se na povremeno korištenje političkoj stranci ili kandidacijskoj listi grupe birača (u daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi Upravnom odjelu u pisanom obliku.

Zahtjev iz stavka 2. Ovog članka obavezno sadrži:

-podatke o Korisniku,

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za povremeno korištenje,

-naznaku aktivnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

-vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja povremenog korištenja poslovnog prostora.

Zahtjev se podnosi na obrascu čiji izgled i sadržaj utvrđuje Upravni odjel.

Članak 4.

Na temelju podnesenog zahtjeva, Općina i Korisnik sklapaju ugovor o povremenom korištenju poslovnog prostora, koji sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostou koji se daje na povremeno korištenje,

-podatke o aktivnostima, odnosno djelatnosti koju će korisnik obavljati u poslovnom prostoru,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja povremenog korištenja poslovnog prostora,

-iznos naknade za povremeno korištenje poslovnog prostora.

Članak 5.

Poslovni prostor daje se na povremeno korištenje uz naknadu.

Visina naknade za povremeno korištenje poslovnog prostora - velike vijećnice utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn i male vijećnice u iznosu od 25,00 kn.

Iznos iz stavka 2. uvećava se za PDV.

Članak 6.

U poslovni prostor, u pravilu nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. Ovog članka, Upravni odjel može korisniku odobriti privremeno unošenje opreme iz stavka 1. Ovog članka koja služi za provođenje aktivnosti vezanih uz povremeno korištenje prostora.

Članak 7.

Evidenciju o rasporedu korištenja poslovnog prostora, zaprimanju zahtjeva za davanje na povremeno korištenje poslovnog prostora vodi administrativni referent.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/11

UR.BROJ: 2142-06-14-01-15

Omišalj, 18. prosinca 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr