SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

76.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

IZMJENE SREDNJOROČNOG
(TROGODIŠNJEG) PLANA
davanja koncesija na području općine Omišalj
za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Članak 1.

U srednjoročnom (trogodišnjem) Planu davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Službene novine Primorsko-goranske župa

nije« broj 4/14), u članku 2. točki 2. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»- planirani broj koncesija: jedna koncesija (u 2015. godini),«

Podtočka 3. mijenja se i glasi:

»- početak koncesije: siječanj 2015. godine,«

Članak 2.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/14-01/11

UR.BROJ: 2142-06-14-01-12

Omišalj, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr