SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

75.

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donosi

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. god.

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine općine Omišalj.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2015. god. u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine

KLASA: 021-05/14-01/11

UR.BROJ: 2142-06-14-01-11

Omišalj, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr