SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

31.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90,27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (« Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/03-ispr. 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), članka 74. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99,117/01,96/03,139/04-pročišćeni tekst i 174/04 i 38/ 09) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice («Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2014.g.

1. Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u zaštiti i spašavanju i socijali
za 2014. godinu

U Planu raspodjele u tablici mijenja se

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

KLASA: 021-05/14-01/13

URBROJ: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 12. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr