SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

25.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 36/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice 8 »Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice

I.

Donosi se Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice.

II.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/10 i 34/14) u članku 3. Odluke, naselja iz treće zone Doluš, Kavrani i Goršeti prelaze u prvu zonu istog članka.

III.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/14-01/39

UR.BROJ: 2112-06-14-01-02

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr