SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

71.

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11 i 144/ 12.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Statuta Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Statutu Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije«., br. 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13.) u članku 11. u stavku 4. riječi »službenom glasilu Primorsko- goranske županije« zamjenjuju se riječima »Službenom glasilu Grada Vrbovskog«.

Članak 2.

U članku 81. stavku 3. riječi »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« službenom glasilu Primorsko - goranske županije« zamjenjuju se riječima: »Službenim novinama Grada Vrbovskog«, službenom glasilu Grada Vrbovskog«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Ova Izmjena Statuta Grada Vrbovskog stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆA GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr