SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

63.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/ 13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na svojoj sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

1.poticanjem i promicanjem sporta,

2.provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži,

3.djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,

4.sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

5.sportsko-rekreacijskom aktivnosti građana,

6.planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2015. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

-poticanje i promicanje sporta,

-stvaranje uvjeta da gradski sportski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja

-ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

-poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem sportskih klubova i drugih sportskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 799.200,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za sport u iznosu od 799.200,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/14-01-5
Ur. broj: 2193-01-01/14-1-1
Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr