SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

62.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01. 60/01. i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 22. prosinca 2014. donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

-amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

-bibliotečna djelatnost,

-likovne radionice,

-literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

-kulturno stvaralaštvo mladih,

-investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2015. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

-program knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko,

-program manifestacije »Goranovo proljeće,

-programi kulturno-umjetničkih društava,

-programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

-te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2015. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.158.527,85 kuna, a raspoređuju se:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/14-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/14-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr