SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

61.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/9, 107/07 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/ 05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i poslovi u društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi, te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Grad Vrbovsko.

Svrha ovog Programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i naobrazbu djece predškolskog uzrasta, te obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Cilj ovog Programa je obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe i to glazbeno obrazovanje, likovno obrazovanje kao i druge dopunske oblike obrazovanja.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2015. godinu u iznosu od 1.033.804,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 1.033.804,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:¸

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/14-01-6

Ur. broj: 2193-01-01/14-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr