SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

58.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12 i 147/ 14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 ,144/12 i 19/13), i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, br. 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA
GRADA VRBOVSKOG

Članak 1.

U Odluci o Porezima Grada Vrbovskog (»Narodne novine«, br. 52/10) u članku 3. stavku 1. postotak: »6%« , zamjenjuje se postotkom: »10%«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/14-01-10

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr