SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

57.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/ 09, 153/09 i 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12), te na temelju članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog dana 22. prosinca 2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o zamjeni nekretnina Grada Vrbovskog
i fizičke osobe

Članak 1.

Zbog nemogućnosti realizacije Odluke o zamjeni nekretnina Grada Vrbovskog i fizičke osobe KLASA: 943-01/13- 01-3, URBROJ: 2193-01-01/13-1 od 28. veljače 2013. godine (dalje: Odluka o zamjeni) u Odluci o zamjeni mijenja se članak 2. Odluke koji sada glasi:

»Članak 2.

Grad Vrbovsko kao vlasnik nekretnine k.č. br. 1991/14 k.o. Vrbovsko razliku u cijeni u iznosu od 74.938,00 kuna za zamijenjenu nekretninu nadoknadit će fizičkoj osobi vlasniku k.č. 1998/1, k.o. Vrbovsko na sljedeći način:

1. kompenzacijom iznosa od 42.249,84 kune za dug koji vlasnik k.č. 1998/1. k.o. Vrbovsko ima prema Gradu Vrbovskom za komunalni doprinos prema rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Odsjeka za komunalni sustav Grada Vrbovskog KLASA: UP/I-363-05/14-01-98, URBROJ: 2193-01-03/14-2 od 5. 12. 2014. godine,

2. isplatom iznosa od 32.688,16 kuna iz Glava: Gospodarstvo i poduzetništvo Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu.«

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrbovskog da s vlasnicima k.č. 1998/1 k.o. Vrbovsko sklopi anex ugovora o zamjeni sukladno ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 943-01/13-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-2

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr