SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

54.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08. i 36/09.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/ 09., 31/09. i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

Članak 26. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine PGŽ, broj 41/09, 37/10, 36/11 i 4/14) mijenja se i sada glasi:

»Gradonačelnik može u toku školske odnosno akademske godine donijeti posebnu odluku o smanjenju iznosa učeničkih i studentskih stipendija te o privremenom ili trajnom prekidu isplate stipendija ukoliko nastupe izvanredne okolnosti u financiranju.

Odredbe st.1. ovog članka odnose se na sve korisnike stipendije koji su to pravo ostvarili temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine PGŽ, broj 41/09, 37/10, 36/11 i 4/14).

Po prestanku izvanrednih okolnosti u financiranju Gradonačelnik će odlučiti na koji način će se nastaviti isplaćivanje stipendija sukladno ovoj Odluci.

U roku od osam dana od dana donošenja Odluke iz st.1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel će o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Grad Vrbovsko će sa korisnicima stipendije koji su temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine PGŽ, broj 41/09, 37/10, 36/11 i 4/14) ostvarili pravo na stipendiranje sklopiti aneks ugovora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke iz st.1. i 3. ovog članka.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/14-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr