SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08. , 36/09., 150/11. i 144/12), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09., 31/01.- ispravak i 43/10 i 8/13) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke
o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 15/14) u članku 14. st. 1. iznos od »100%« zamjenjuje se iznosom od »50%«, u st. 2. iznos od »50%« zamjenjuje se iznosom od »25%«.

Članak 2.

U članku 15. u točci 1. Odluke iznos od »100%« zamjenjuje se iznosom od »50%«, u točci 2. iznos od »50%« zamjenjuje se iznosom od »25%« te u točci 3. iznos od »25%« zamjenjuje se iznosom od »12,5%«.

Članak 3.

U članku 16. u st. 2. Odluke iznos od »1.000,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »800,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 18. u st. 2. Odluke iznos od »300,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »250,00 kuna«.

Članak 5.

Članak 31. briše se.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 551-01/14-01-11

Ur. broj: 2193-01-01/14-1-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr