SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

51.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Slu

žbene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na prijedlog gradonačelnika na sjednici 22. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama
Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (Službene novine PGŽ, broj 24/13) mijenjaju se članci 2. i 3. koji sada glase:

»Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 3,69 i to za:

- radna mjesta I. kategorije od 3,09 do 3,69

- radna mjesta II. kategorije od 2,61 do 3,08

- radna mjesta III. kategorije od 1,81 do 2,60

- radna mjesta IV. kategorije od 1,00 do 1,66.

Članak 3.

Za pojedina radna mjesta utvrđuju se sljedeći koeficijenti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine temeljem koje će se donijeti nova rješenja o plaći službenika i namještenika.

Klasa: 120-01/14-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/14-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA V RBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr