SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

50

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09 i 144/12), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 24/06.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 27/09. i 31/09., 43/10 i 8/13.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke
o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

Članak 1.

U članku 2., st.1. Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih (Službene novine PGŽ, broj 28/13) iznos od »450,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »427,50 kuna«, u st. 2. iznos od »1.080,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »1.026,00 kuna« te iznos od »450,00 kuna« iznosom od »427,50 kuna«, u st. 3. iznos od »450,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »427,50 kuna«, u st. 4. iznos od »900,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »855,00 kuna«, a iznos od »450,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »427,50 kuna«.

Članak 2.

U članku 4. st. 1. Odluke iznos od »180,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »171,00 kuna«, u st.2. odluke iznos od »225,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »213,75 kuna«, u stavcima 7. i 8. iznos od »180,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »171,00 kuna«.

Članak 3.

U članku 7. st.3. Odluke iznos od »180,00 kuna« zamjenjuje se iznosom od »171,00 kuna«.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 013-01/14-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/14-1-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr