SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

49.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11. i 144/12), članka 3., 4. i 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 27/09., 31/09.-ispr. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama
Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Članak 3. Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika mijenja se i sada glasi:

»Koeficijenti za obračun plaća gradonačelnika iznose:

-4,28 - za obračun plaće gradonačelnika s visokom stručnom spremom

-3,80 - za obračun plaće gradonačelnika s višom stručnom spremom .

Koeficijenti za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno iznosi:

-2,59 - za zamjenika gradonačelnika s visokom stručnom spremom

-2,16 - za zamjenika gradonačelnika s višom stručnom spremom

-1,76 - za zamjenika gradonačelnika sa srednjom stručnom spremom.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine temeljem koje će se donijeti nova rješenja o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Klasa: 120-01/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51326&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr