SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA BAŠKA
10

5.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na svojoj sjednici održanoj dana 17. veljače 2005. godine donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA
Općine Baška za 2004. godinu 1.1. - 31-12-2004.

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


OPIS Plan-Proračun Ostvarenje Ind

2004. god. proračuna


Prihodi poslovanja 15.353.336,15 14.043.449,31 92


Primici od prodaje ne-

financijske imovine 419.364,49 391.514,09 93


Rashodi poslovanja 13.588.869,15 11.585.597,07 85


Izdaci za nefinancijsku

imovinu 4.604.086,08 2.234.821,53 49


Rashodi - višak/manjak -2.420.254,59 614.544,80 25


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


Opis Plan-proračun Ostvarenje

2004. god. proračuna


Raspoloživa sredstva

iz 2003. 2.989.078,36 2.989.078,36


C. RAČUN FINANCIRANJA


Opis Plan-proračun Ostvarenje Ind

2004. god. proračuna


Primici od fin. imovine

i zaduživanja 10.000,00 10.000,00 100


Izdaci za fin. imovinu i

otpl. zajmova 578.823,77 578.823,77 100


Neto zaduživanje -568.823,77 -568.823,77 100


Višak/manjak raspoloživih

sredstava iz prethodnih

godina + neto zaduživanje

i financiranje 0,00 3.034.799,39 -


Članak 2.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 14.399.242,37 kuna raspoređuju se po potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2004. GODINU
za razdoblje 1.1. - 31.12.2004.

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2004. GODINU
za razdoblje 1.1. - 31-12-2004.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2004. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/4

Ur. broj: 2142-03-05-3

Baška, 17. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Čubranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr